{"az":"Prezident: \"Az\u0259rbaycan\u0131n s\u0259drliyi d\u00f6vr\u00fc Qo\u015fulmama H\u0259r\u0259kat\u0131n\u0131n instutisional inki\u015faf\u0131 \u00fc\u00e7\u00fcn \u00e7ox s\u0259m\u0259r\u0259li bir d\u00f6vr olub\""}

{"az":"Prezident: \"Az\u0259rbaycan\u0131n s\u0259drliyi d\u00f6vr\u00fc Qo\u015fulmama H\u0259r\u0259kat\u0131n\u0131n instutisional inki\u015faf\u0131 \u00fc\u00e7\u00fcn \u00e7ox s\u0259m\u0259r\u0259li bir d\u00f6vr olub\""}
19.05.2023 15:05
Aa
dəq

{"az":"

"Az\u0259rbaycan\u0131n Qo\u015fulmama H\u0259r\u0259kat\u0131na s\u0259drliyi dövrü bu H\u0259r\u0259kat\u0131n instutisional inki\u015faf\u0131 üçün çox s\u0259m\u0259r\u0259li bir dövr olub. Ölk\u0259mizin ir\u0259li sürdüyü bir s\u0131ra mühüm t\u0259\u015f\u0259bbüsl\u0259r u\u011furla h\u0259yata keçirilib".<\/p>\r\n\r\n

"Operativ M\u0259lumat M\u0259rk\u0259zi-OMM"<\/a> x\u0259b\u0259r verir ki, bu fikri Prezident \u0130lham \u018fliyev Hindistan\u0131n ölk\u0259mizd\u0259 yeni t\u0259yin olunan fövq\u0259lad\u0259 v\u0259 s\u0259lahiyy\u0259tli s\u0259firi Sridharan Madhusudhanan\u0131n etimadnam\u0259sini q\u0259bul ed\u0259rk\u0259n söyl\u0259yib.<\/p>\r\n\r\n

Dövl\u0259timizin ba\u015fç\u0131s\u0131 bundan sonra da Qo\u015fulmama H\u0259r\u0259kat\u0131n\u0131n üzv dövl\u0259tl\u0259ri aras\u0131nda \u0259m\u0259kda\u015fl\u0131\u011f\u0131n gücl\u0259nm\u0259sinin, ölk\u0259l\u0259rin \u0259razi bütövlüyü v\u0259 suverenliyinin, m\u0259lum Bandunq prinsipl\u0259rin\u0259 sadiqliyin davam etdirilm\u0259sinin vacibliyini vur\u011fulay\u0131b.<\/p>\r\n\r\n

Hindistan\u0131n Qo\u015fulmama H\u0259r\u0259kat\u0131n\u0131n \u0259sas\u0131n\u0131 qoymu\u015f dövl\u0259tl\u0259rd\u0259n biri oldu\u011funu xat\u0131rladan Prezident \u0130lham \u018fliyev bu t\u0259sisat\u0131n yarand\u0131\u011f\u0131 dövrd\u0259n b\u0259ri müxt\u0259lif inki\u015faf yolu keçm\u0259sin\u0259 baxmayaraq, onun g\u0259l\u0259c\u0259kd\u0259 qlobal siyas\u0259td\u0259 mühüm amil\u0259 çevrilm\u0259sinin ön\u0259mini bildirib.<\/p>"}

Həftənin ən çox oxunanları

Bakıda Fransa Koloniyalarının Beynəlxalq Azadlıq Cəbhəsi yaradılıb

Bakıda Fransa Koloniyalarının Beynəlxalq Azadlıq Cəbhəsi yaradılıb
DAVAMIN OXU davamın oxu

İlham Əliyev Almaniya kansleri ilə görüşüb

İlham Əliyev Almaniya kansleri ilə görüşüb
DAVAMIN OXU davamın oxu

İlham Əliyev rəsmi ziyafətdə iştirak edib

İlham Əliyev rəsmi ziyafətdə iştirak edib
DAVAMIN OXU davamın oxu

Prezident: Biz neftimizi Azərbaycanın xam neftindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olan çox həssas nöqtələrə nəql edirik

Prezident: Biz neftimizi Azərbaycanın xam neftindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olan çox həssas nöqtələrə nəql edirik
DAVAMIN OXU davamın oxu

Prezident dəyirmi masada iştirak edib - YENİLƏNİB - 2

Prezident dəyirmi masada iştirak edib - YENİLƏNİB - 2
DAVAMIN OXU davamın oxu